Tuesday, January 20, 2009

Dance-team of Sound and Light Show

The team of dancers of the Mylapore Sound and Light show:

Samyuktha Sathyanarayanan
Tejaswi
Priyadarshini
Gayatri Devi
Deepthi Shiva
Meenakshi.V
Samyuktha.A
Vishnupriya.B
Yamini.A
Padmavathy.M
Swasthika.T.S
Sadhvi Venkatraman
Sujaya
Lavanya
Preethi
Shruthi.R
Anantha Lakshmi.M.K
Abhinaya Varadarajan
Ananya.S
Reshma Bhanukumar
Manasa
Mayuri
Shruthi Rangarajan
Varsha Srinivasan
Swetha.M
Nandhine.K
Akshara Reddy.T
Shreya Balakrishnan
Vidya
Pooja Lakshmi
Smruthi.S
Malavika
Vaishali Jayaraman
Varsha.S
Aashika Samir
Shilpa Samir
Malarvizhi
Mythili Sivakumar
Lakshmi Sivakumar
Sharanya Sampath
Barbara Dejung
Hansjoerg Dejung
Peter Horisberger
Livia Sauter
Guru Sujatha Mohan

No comments: